Werkwijze

Na een telefonische of persoonlijke korte kennismaking,

  • Plannen we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek vind doorgaans plaats met alleen jullie als ouders. Tijdens dit gesprek krijgen jullie de ruimte om verhaal te doen en wordt de hulpvraag en de ontwikkeling van jullie kind besproken.
  • Na aanleiding van dit gesprek maak ik een plan van aanpak en ondertekenen we samen een coachingsovereenkomst. 
  • Hierna wordt gestart met de coaching. Deze is kortdurend en waarschijnlijk kan jullie kind na 5 tot 10 sessies van een uur, weer op eigen kracht verder. Ik ga uit van één sessie per week. 
  • Na 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats waarin we de voortgang bespreken. Ook krijgen jullie extra tips en adviezen om het proces thuis te kunnen steunen. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat nog nodig is.  
  • Het traject wordt afgesloten wanneer jullie kind weer op eigen kracht verder kan. Dit moment wordt gezamenlijk bepaald. 
  • Op verzoek kan na afsluiting van de coaching, een procesverslag worden geschreven. Vraag naar de mogelijkheden hiervoor.

Mocht het probleem zich vooral op school voordoen dan behoort het tot de mogelijkheden dat ik de school of de leerkracht bij de coaching betrek. Dit uiteraard alleen in overleg en met goedkeuring van alle betrokkenen. Ook het betrekken van eventuele andere relevante personen behoort tot de mogelijkheden.

 

Wil je je kind aanmelden, heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Contact

 

Ik werk en begeleid kinderen op verschillende locaties:

  • Vanuit mijn eigen praktijk aan huis
  • Op scholen
  • Bij jullie thuis, wanneer er een rustige plek aanwezig is om dit te doen